KM Bygg – ditt byggföretag i Östersund, Jämtland

KM Bygg är ett byggföretag i Östersund, Jämtland med dotterbolaget Z Borr. Vi är verksamma inom byggbranschen och har tillsammans en lång gedigen erfarenhet av den.

Vi har många delar inom byggbranschen som du eller ni kan komma att behöva vid en byggentreprenad eller ett byggserviceuppdrag. Vi tar ansvar för de delar vi levererar och även för våra anlitade underentreprenörer samt leverantörer.

KM Bygg är certifierade i ISO9001, ISO14001 och OHSAS18001.
9001 14001 18001 Färg swedac